כנסים 

כנס מעסיקים בנושא בודק שכר מוסמך (דיני עבודה)

במסגרת החוק, נקבעה לראשונה אחריותו של "מזמין שירות" (כהגדרתו בחוק), על הפרות דיני עבודה שנעשו על ידי קבלן שירותי ניקיון/ הסעדה ו/או אבטחה ושמירה לעובדיו. מנגד נקבעה בחוק הגנה ל"מזמין שירות", אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "בודק שכר מוסמך", בסמוך לפני מועד ביצוע העבירה.

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לאירגונים

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר. 


כנס תקנות הגנת הפרטיות - המרכז הבינלאומי לכנסים

הכנס המקצועי להדרכה מעשית ליישום החוקים החדשים להגנת הפרטיות ואבטחת המידע בישראל

הרצאה בנושא תקנות הגנת הפרטיות - עמותות

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

התקנות הסדירו לראשונה את רמת האבטחה המינימלית בה מחויבים בעלי מאגרים ומחזיקי מאגרים. במסגרת זו נדרשים אלו לקביעת מדיניות, נהלים, בקרות ופעילויות נוספות בהתאם למאפייני המאגר.

המרכז הבינלאומי לכנסים - וועידת משאבי אנוש

הוועידה מתמקדת בשינויים ובחדשנות של עולם העבודה בדגש על ניהול המשאב האנושי בעידן החדש.

כנס ISACA בנושא תקנות הגנת הפרטיות וGDPR

כנס ISACA בנושא תקנות הגנת הפרטיות וGDPR

כנס מניעת הלבנת הון - המרכז האקדמי רופין

כנס מניעת הלבנת הון - המרכז האקדמי רופין

מצגות יום עיון בנושא שוויון תעסוקתי

יום עיון בנושא שיוויון הזדמנויות בעבודה ושיוויון לאנשים עם מוגבלויות

כנס תאגידים בחדר החקירות

הכנס המרכזי לניהול סיכונים

כנס התיקון לחוק העמותות

כנס בנושא ניהול בקרה ופיקוח לאור תיקון חוק החברות

כנס GDPR ותקנות הגנת הפרטיות לעמותות

כנס מקצועי בנושא תקנות GDPR ותקנות הגנת הפרטיות בהשתתפות ברי סמכא.

אודיט,  בית אשרא, דרך מנחם בגין 65 ת"א | טלפון: 03-5616303 | פקס: 03-5616304 | מייל: info@audit-fa.co.il
ליצירת קשר מהירה שילחו הודעה בוואטסאפ