Add to Calendar
top of page

קנסות של אתרי איקומרס בגין הפרה של דיני צרכנות

אין ספק כי מסחר אלקטרוני הוא תחום ההולך ותופס תאוצה, שכן כל רשת גדולה או תאגיד משכפלת את הפעילות של המסחר הפיזי ופותחת חנות אונליין וכך מרחיבה את היקף המכירות שלה.

גם בשנת 2019, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן חילקה עיצומים כספיים לתאגידים שונים המחזיקים באתרי איקומרס (בעלי חנות אלקטרונית). את הקנסות ניתן למצוא כאן בסינון על פי תחום הפעילות של מכר מרחוק.


אי ידיעת החוקים


לא כל בעלי העסקים מודעים לרגולציה החלה על מסחר אלקטרוני ולכן מקבלים עיצומים כספיים מהרשות. כאשר מדובר על מסחר אונליין, על אחת פי כמה וכמה שמראה העיניים והכתוב הם שמניעים את הצרכן לבצע רכישה מסוימת, ולקוחות רבים מסתמכים על התמונה הוויזואלית של המוצר ועל תנאי הקנייה לפני קנייתם. לכן, ברגע שמוצר לא עומד בדרישות אלה, העסק חשוף לתביעות צרכנים ולהפרה של דיני צרכנות שונים. בעלי עסק שונים, רוצים להימנע מקנסות של עשרות אלפי שקלים? כדאי להכיר את חוקי הצרכנות השונים, וכמובן להיוועץ בעורך דין דיני צרכנות.

עורך דין דיני צרכנות לעסקים

הפרות נפוצות

הנה מספר מההפרות הנפוצות בתחום המכר מרחוק: הטעיה בתנאי ביטול עסקה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) מאפשרות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא מתן סיבה, ולקבל את כספו חזרה. מדובר בזכות חרטה החלה על עסקאות צרכניות, השונה מהזכויות האחרות הקובעות בחוק הגנת הצרכן כגון: זכות להתנתק מעסקה מתמשכת, זכות לבטל עסקה בשל הטעיה או ניצול מצוקה, זכות לבטל עסקת מכר מרחוק או עסקה ברוכלות.

דוגמא להטעיה בתנאי ביטול עיסקה בשנת 2010 פורסמה הנחיית הממונה לעניין ביטול רכישת חבילות נופש וכרטיסי טיסה

בעסקת מכר מרחוק ובה צוין כי בהתאם לסעיף 14 ג (ג) לחוק, הביטול יחול הן על טיסה והן על

חבילת נופש ויחייב בביטול עפ"י החוק השבת כסף לצרכן. במהלך ביקורת של חברת תיירות נמצא כי באתר החברה מפורסם התקנון ובו פירוט מדיניות ביטול העסקה בנוסח הבא: "על ביטול העסקה להתבצע בכתב- באמצעות דואר אלקטרוני או פקס...ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל-%5 מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100 ₪ - הנמוך מביניהם.."חוק הגנת הצרכן במקרה של ביטול יחול על הטיסה בלבד."

אי הצבת דרכי ביטול

שם הסעיף אשר עוסק בנושא זה נקרא "דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי" סעיף זה מפרט כיצד חברה מחוייבת לפרסם את דרכי הביטול של עיסקה מסויימת. הוראות סעיף 14 לחוק מונות את דרכי הצבת דרכי הביטול של העיסקה:

1 .בעל פה- בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק.

2. בדואר רשום.

3 . בדואר אלקטרוני.

4. בפקסימיליה אם יש לחברה.

5. באינטרנט - בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה.

6. בכל אמצעי אחר שקבע השר.


דוגמא לאי הצבת דרכי ביטול החברה לא יצרה בדף הראשי של אתר החברה קישור ייעודי שבאמצעותו יכול צרכן לשלוח הודעת ביטול לעסקת מכר מרחוק, וזאת בניגוד להוראות סעיף 14 לחוק.בעלי עסקים, בעלי אתר איקומרס, האם אתם מכירים את דיני הצרכנות השונים?

האם ידעתם כי עורך דין צרכנות לעסקים יכול לעזור גם לעסק שלכם? עורך דין לענייני צרכנות יכול למנוע את הקנסות המיותרים הללו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים! חיסכו את הכסף הזה ונתבו אותו לגדילת העסק, שיווק וכדומה. יש המון דברים שאפשר לעשות איתו! מוזמנים לקבל ליווי ותידרוך של עורך דין דיני צרכנות ולחסוך זמן יקר, פגיעה במוניטין, ובעיקר – כסף רב. עורך דין צרכנות לעסקים מיכאל גילינסקי הוא ראש מחלקת רגולציה אצלנו במשרד. מוזמנים ליצור עימו קשר לכל שאלה בנושא: michaelg@audit-fa.co.il

Comments


bottom of page